Jag har mer 30 års erfarenhet av psykiatriskt och psykologiskt behandlingsarbete. Jag har bl. a. arbetat inom akutpsykiatri, rättspsykiatri och allmänpsykiatrisk öppenvård. Sedan 12 år tillbaka arbetar jag privat.

Förutom mitt psykoterapeutiska arbete på egen mottagning i Sala arbetar jag som handledare på Svenska Institutet för Kognintiv Psykoterapi i Stockholm. 

Nedan kan du läsa om vad jag arbetar med samt om mina utbildningar.

Till vänster i menyraden kan du gå in och läsa min beskrivning av vad KBT och Schematerapi är. Du kan även läsa om respektive behandlingsmetod om du går in på "länkar" i menyn. 

Kognitiv psykoterapi vid:

 • depression/nedstämdhet
 • sviktande självkänsla
 • ångest/oro
 • panikångest
 • social fobi
 • aggressionsproblematik

Schematerapi vid:

 • personlighetsrelaterade störningar
 • komplex problematik

Krissamtal vid:

 • separationer
 • trauman

Mindfullness vid:

 • stressrelaterad problematik
 • nedstämdhet

Parsamtal

Utbildningsterapi

för blivande terapeuter i KBT eller Schematerapi

Handledare

KBT

Schematerapi

Utbildningar

Leg. psykoterapeut

Auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva- och Beteendeinriktade Terapier - sfKBT

Certicifierad schematerapeut, advanced level

Certicifierad av International Society of Schema Therapy - ISST

Certicifierad handledare i Schematerapi

Certificierad av ISST

Handledare och lärare i psykoterapi

Utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Terapi

Leg. sjuksköterska

Spec. i psykiatri

MI Motivational Inteviewing

Mindfullness

Forensisk Riskbedömning

Miljöterapeutiska behandlingsformer